Кои сме ние

Ние сме Равни БГ – гражданско обединение с интерсекционален профил, състоящо се от 37 организации, работещи в повече от петнайсет населени места в страната. Вярваме в демократичните ценности и работим за защита на правата на  човека, уязвимите групи, устойчивото развитие и застъпничеството. Разпознахме нуждата да бъде създадена коалиция още през 2018 година, когато атаките към Истанбулската конвенция ескалираха до показна нетърпимост. Целта на обединението е да удовлетвори нуждата от координирани действия срещу свиващото се пространство за гражданския сектор и атаките на крайно десни формации.  

Нестихващите нападки срещу гражданските организации ни напомниха колко е важно всекидневно да отстояваме ценностите на демокрацията и доказваме смисъла от нашата работа. През последните години сме свидетели на поредица от кризи, изискващи навременни координирани действия, което прави нуждата от гражданско обединение по-голяма от всякога.  

Какво правим

В РавниБГ работим за развитието на общество, което подкрепя равноправието и солидарността между хората в България, зачита свободата на мнение и разнообразието на гледни точки, които не подбуждат към насилие и дискриминация. Спомагаме за диалога между отделните социални групи, уважаваме човешкото достойнство и създаваме възможности за пълноценна изява на всички хора, независимо от техните различия. 

Чрез дейността на Равни БГ целим да повишим устойчивостта и капацитета на гражданския сектор и да вдъхновим гражданска инициативност, осигурявайки   прозрачни и честни правила за участие в обществения живот. Работим заедно, защото вярваме, че сътрудничеството и обединение на базата споделени ценности ще допринесат за по-силно общество, добре информирано и разбиращо ролята на гражданските организации. 

Истории за промяната 

Обществената промяна, към която се стремим, се нуждае от активни граждански организации, които дават добри примери и отстояват ценностите на демокрацията и правата на човека. Медиите рядко разказват историите на хората, стоящи зад гражданските организации,  затова през изминалата година активно ви разказвахме за специалистите, активистите, доброволците и хората, които разчитат на тях. Истории за промяната, за която се борим!  

Запознахме ви с Лили и Дари, които се борят за това родината ни да признае правото им да обичат човек от същия пол. Това е само една от безбройните битки на ЛГБТ+ организация “Действие” в условията на институционален натиск, език на омразата и заплахи. За съжаление техния постер беше вандализиран в Стара Загора. В следващите месеци ще споделим за мерките, които предприехме, за да адресираме този злонамерен акт. 

Представихме работата и на сдружение „Хаячи“, които са нестихваща опора на много семейства на територията на 70 села в района на Нови пазар. 

Вдъхновяващите истории на общо шест организации достигнаха до над 620 000 души в социалните медии. 

Запознайте се с всички тях тук: Начало – Истории за промяната (ravni.bg) 

#АзДействамНеЧакам 
Друга важна инициатива, която организирахме през изминалата година е #АзДействамНеЧакам. Тя цели създаването на нова Стратегия за развитие на гражданските организации, отговаряща на техните актуални нужди.  

Какви са резултатите

През 2023 г. 270 организации взеха участие в анкета, в която посочиха най-належащите проблеми, пред които гражданският сектор в България е изправен. В резултат на допитването се откроиха системните трудности пред които са изправени организациите – ограничен достъп до достатъчно възможности за финансиране; неефективните механизми за гражданско участие; граждански активисти и граждански организации са обект на очернящи кампании и тормоз. 

Най-приоритетните въпроси бяха коментирани на срещи из цялата страна по време на втория етап на кампанията. В рамките на тези срещи бяха предложени мерки и стратегии за справяне с най-големите трудности, част от които са достъп до ясна и прозрачна информация за наличните възможности за подкрепа и тяхното разпределяне въз основа на индикатори за ефективност; повишаване на капацитета на НПО за съвременна комуникация; отворен диалог между обществото и очернящите ги субекти и др. 

Прочетете повече тук: Кампанията #АзДействамНеЧакам завърши – какво постигнахме?   

Годишна среща  
 
През 2023 г. осъществихме и ежегодната среща на Равни БГ, по време на която събрахме десетки представители на организации от цялата страна. Споделихме за своите успехи, предизвикателства и предстоящи вълнуващи планове.  

През 2024 г. ще продължим да бъдем гласът на обединението, което вярва в силата на общността и солидарността, разказвайки историите на тези, които се борят за обществена промяна.