Гражданско обединение равни.бг

Научете повече за общите инициативи на Равни БГ през 2020 г. под мотото #ОтНасЗависи

#ОтНасЗависи/ Човешки права в действие е обща инициатива на повече от 30 граждански организации, които вярват, че по-добрият живот зависи от всеки от нас.

Ние се обединихме около идеите, че обществото, в което искаме да живеем е солидарно, зачита свободата на мнение и разнообразието на гледни точки, спомага за диалога между отделните социални групи, уважава човешкото достойнство и създава възможности за пълноценна изява на всички хора, независимо от техните различия.

Обществото, в което искаме да живеем, се нуждае също така от активни граждански организации, които да дават добри примери и да отстояват ценностите на демокрацията и човешките права.

За положителната социална промяна работят много хора, всеки ден, но понякога обществото вижда много малко от постигнатото. Именно затова, всички тези граждански организации, които не търсят оправдания, а предлагат отговори и решения, се събрахме заедно.

Ние също сме различни, както са различни и представените групи от обществото и работим в различни сфери като:

Ето само малка част от примерите за тематични локални и национални кампании, реализирани през есента на турболентната за всички 2020 година, под общото мото “От нас зависи”:

От Форум за глокална промяна създадоха първият и до момента единствен Пътеводител на младежкото гражданско участие, който запълни празнина в ресурсите на български език по темата младежко гражданско участие и стимулира обществена дискусия относно пълноценното включване на младите хора в демократичните процеси.

Млади, активни, креативни месиха хляб със слогана „Месим, за да се смесим” и показаха, че приемането на различията, многообразието и междукултурния диалог чрез общностни дейности на открито, насърчава толерантното отношение между деца с различен социален и икономически статус. С месенето на тестото показаха, че пред хляба всички сме равни, а правенето на хляб е терапия за душата.

Съвместната кампания на “Мисия Криле” и “Право на детство” насочи общественото внимание към правата и нуждите на децата и отправи призив към специалисти от различни области и институции да поставят децата в центъра на своята дейност и акцентира върху това колко голяма е ролята на възрастния в живота на едно дете. С кампанията инициаторите й и всички ние искаме да се повиши чувствителността по темата и възрастният да осъзнае своята роля в живота на едно дете.

От АЙВЪР изготвиха първия информационен клип, в който се изтъква причината, поради която за последното десетилетие жертвите на ХИВ/СПИН са намалели наполовина. Освен, че видеото стана голям хит в социалните мрежи, най-важното, за което информира е, че АРТ, антиретровирусната терапия е лечението, което контролира ХИВ. На разбираем език става ясно, че ХИВ-позитивен човек, който се придържа към своето лечение, ще живее толкова дълго и продуктивно, колкото ХИВ-негативен. А вие знаете ли, че Неоткриваем ХИВ = Непредаваем ХИВ?

Български фонд за жените представи албум с име „Вечните хитове на България“, който изведе във върховете на класациите и общественото внимание до болка познати “песни” и компилации, в които чухме монолози, представящи добре познати и не толкова разбрани видове насилие над жени. Кампанията “Вечните хитове на България” ги систематизира и усили до болка, така че те да бъдат чути от повече хора, но не пропусна да разкрие нюансите, които обикновено ни убягват и затова виним жертвите, че не са способни за се измъкнат и едва ли не сами са си виновни.

От читалище „Умение-2003“ направиха първите стъпки в установяването на техния нов дом и започнаха създаването на едно уютно културно средище за хора от различни възрасти и етноси в Ямбол, за да продължат да работят и убеждават местната общност, че гражданските организации, и в частност читалището, работи за защита на техните човешки права, за подкрепата на семейството и всяка личност.

С креативно видео, от организация Действие показват, че всичко, което гей хората искат, е равенство. Равенство, от което ги делят най-малко 300 права. Промяната е възможна. Всеки има право на семейство. Да, промените няма да се случат сега и веднага, но всеки един ден можем заедно да се доближаваме все повече до тях. Защото заедно сме по-силни.

Медийна демокрация направи  анкета  “Медиите и гражданите: какво зависи от нас?” с интелектуалци, артисти, хора с влияние и отношение към публичния живот в страната, които споделят лично и/или експертно мнение относно проблемите в медийната среда и пътя за промяна. ФМД цели да ангажира обществено внимание по темата и да стимулира гражданско мислене в посока на подобряване на ситуацията в страната.

Своята кампания За Земята започнаха с видео, в което показват лесни стъпки за индивидуални действия, които да намалят употребата на пластмаса,  насочиха вниманието на хората към петицията срещу пластмасовото замърсяване, подписана от 19 377 човека; инструкции как се прави бранд одит и един малко известен проблем за широката общественост – наличието на пластмасов слой в рекламираните като алтернатива на пластмасовите чашки такива от картон.

ДОБРОкаст – подкаст на СиВиЕс България “за доброволчески му работи” е свежо, добронамерено и необходимо споделено пространство за обмен на добротворчески искри, вдъхновения и позитивни примери. Място, в което се срещат  сърцати и много вдъхновяващи хора и техните истории. Може да слушате  #ДОБРОкаст в Spotify, Soundcloud и Google podcast.

От Асоциация на европейските журналисти  дадоха видимост на работата на независимите журналисти и медии в цялата страна, които работят в обществен интерес въпреки влошената медийна среда. Разказват 34 истории за медии и журналисти, като изборът на числото не е случаен – това е най-високото място, на което България се е намирала в класацията за свободата на медиите, за разлика от сегашното 112-то. Кампанията съдържа и разяснителен елемент за това как гражданите могат да подкрепят свободната журналистика в страната.

В рамките на кампанията бяха създадени и много полезни онлайн ресурси в помощ на учители за работа с ученици за гражданско образование; младежи помогнаха на самотно живеещи жени; разбивахме митове за гражданския сектор; организирани бяха граждански номинации и награди за активисти; срещи между младежи и политици; обучения на младежи по темите доброволчество и въвличането им в доброволчески акции; участие на младежите в местния парламент в Лом и повишаване на гражданската култура; разяснени бяха рисковете и необходимите законови промени, свързани с тютюнопушенето; представени бяха предизвикателствата пред хората, които се борят със зависимости и специалистите, които им помагат; осъществени бяха културни и креативни активности в градска среда, които представят работата на гражданските организации; оказана бе правна помощ на хора без статут и документи в България.

Всичко това ни прави горди и обединени от нашите общи действия под мотото #От нас зависи.

Медийни партньори на проекта са Дарик Радио, Offnews и Клуб Z.  

« всички кампании