Гражданско обединение равни.бг

От нас зависи … градът да бъде

Сдружение ВТ Ивентс

Да запознаем жителите на Велико Търново с активни организации от града и хората, които превръщат града в по-добро място за живеене!

Представихме по креативен начин дейността и каузите на 5 организации от Велико Търново в публичното пространство и предизвикахме дискусия чрез формите на изкуството –театър по въпроси свързани с бежанската криза през последните години.

« всички кампании