Гражданско обединение равни.бг

От нас зависи … да бъдем информирани

Фондация Айвър

Приносът на АЙВЪР към кампанията е създаването и популяризирането във Facebook, Instagram, YouTube, Twitter и други платформи на първото анимирано “Живея с ХИВ” видео. Клипът на разбираем език разяснява, че ХИВ-позитивен човек, който се придържа към своето лечение, ще живее толкова дълго и продуктивно, колкото ХИВ-негативен. Не само това, но човек, който живее с ХИВ и е на лечение, не може да предаде ХИВ по време на секс, тоест, Н=Н (Неоткриваем ХИВ = Непредаваем ХИВ). 

Вижте повече във видеото

« всички кампании