Гражданско обединение равни.бг

От нас зависи … да защитим правата си

Сдружение „България без дим“

Какво мога да направя?

Това е въпросът, който си задават много хора, когато станат жертва на неспазване на забраната за пушене на обществени места.

Въпреки, че повечето хора са наясно или бързо се досещат каква е първата стъпка, а именно – подаването на сигнал, малко са тези, които знаят какви последващи стъпки могат да предприемат, ако тази първа крачка не доведе до никакъв резултат.

До този извод достигнахме след като повече от 10 години доброволците на България без дим получават и обработват сигнали от граждани за нарушаване на забраната, които биват предавани към съответните РЗИ, но рядко водят до сериозни последствия за нарушителите.

Това е и мотивацията за създаването на този материал, представляващ едно своеобразно ръководство, което цели да окуражи гражданите активно да потърсят своите права, като следват изброените 5 стъпки.

Защити правата си!

ОБЩЕСТВЕНИТЕ МЕСТА – БЕЗ ТЮТЮНЕВ ДИМ!

В член 55 от Конституцията на Република България се казва: Гражданите имат право на здравословна и благоприятна околна среда в съответствие с установените стандарти и нормативи. Те са длъжни да опазват околната среда.

Член 56 постановява: Всеки гражданин има право на защита, когато са нарушени или застрашени негови права или законни интереси. В държавните учреждения той може да се явява и със защитник.От 1 юни 2012 г. с промени в Закона за здравето в България е въведена пълна забрана за тютюнопушене в закрити и някои открити обществени места.

Всеки гражданин има право да пребивава в среда без тютюнев дим!

Пълна информация за кампанията може да видите тук: https://bezdim.org/ot-nas-zavisi/?fbclid=IwAR1uINto4UO2tw9Ql43tMfwW1kwNZdn-5FJ6ZyXPt_scMjd6fhIh7jDugko

Вижте 5 стъпки как да го направите във видеото:

https://www.facebook.com/SmokeFreeBulgaria/videos/380165266744702/

« всички кампании