Гражданско обединение равни.бг

От нас зависи … да има гражданско действие

Фондация „БлуЛинк“

Свободните електрони отличават личности, организации, медии и други с върхови постижения в използване на Интернет и комуникациите за укрепване на демокрацията, гражданското общество, опазването на околната среда и прилагането на европейски ценности.

Отличаването на годишните лауреати за 2020 на наградата е част от усилията на гражданско обединение “Равни БГ” в подкрепа на демократичните ценности, защитата на човешките права, уязвимите групи, устойчивото развитие, застъпничеството и др.

Повече може да видите тук:

https://electron.bluelink.net/?fbclid=IwAR2V1pzLDhEpKm5Gg11JUF90Yk3_pwqfAjraeCIlvSzNQDOmwqS4FDXEQl8

« всички кампании