Гражданско обединение равни.бг

От нас зависи … да намираме пътя

Форум за глокална промяна

Форум за глокална промяна създаде „Пътеводител на младежкото гражданско участие“ с намерението той да бъде в услуга на младежки работници, обучители, педагози, доброволци и всички хора, които са ангажирани с младежки дейности в България под една или друга форма.

Публикацията цели да насърчи работата с млади хора по темата гражданско участие и самите те да станат по-ангажирани. Екипът вярва, че голямата цел на гражданското участие, и особено това на младото поколение, е процесът на изграждане на по-демократично и справедливо общество.

Пътеводителят разглежда следните въпроси:

Можеш да изтеглиш пътеводителя от ТУК или да го разгледаш:

« всички кампании