Гражданско обединение равни.бг

От нас зависи … да проправим път

Фондация „Център за правна помощ – Глас в България“

Кампания в подкрепа на законодателна инициатива за уреждане статута на хора без документи в България. 

Кои са тези хора и защо са в тази ситуация?

Става дума за нуждата от законова пътека за хора, които пребивават в България без разрешение за това (т.нар. недокументирани мигранти – лица без документи) да узаконят статута си. Във всички видове и модели в многото държави, които са приели такива закони, има критерии, на които кандидатите трябва да отговарят. Тази законова пътека е отделна от процедура за закрила или пък продобиване на право на пребиваване чрез брак или друго подобно основание. Тези хора попадат в затворен кръг – не могат да бъдат изведени от България, по правни, хуманитарни или практически причини – няма законово установен ред да получат документи – живеят нелегално в България изключени от всички системи на общестеното устройство.

« всички кампании