Гражданско обединение равни.бг

От нас зависи … да се срещнем

Клуб на жените „Родопчанка“

В нашата „Жива библиотека“ от първо лице, успелите родопчани разказват как са се преборили с проблемите и достигнали до своите цели. Срещите са много вълнуващи, обсъждат се много въпроси и се чертаят пътища за подпомагане на младежите от страна на представителите на местната и регионална власт. Показването на успешни примери стимулира и води до решителни действия.  

Благодарение на активността, младежката организация беше „забелязана“ от общинската администрация и лично зам.кмета ги покани да участват в общественото обсъждане за разработването на План за интегрирано развитие на Община Смолян.

« всички кампании