Гражданско обединение равни.бг
image

Асоциация „Голям брат, Голяма сестра – България“

Асоциация “Голям брат, Голяма сестра – България” е неправителствена организация, регистрирана в обществена полза през май 2006г. Асоциацията е официален представител на “Big Brothers Big Sisters International” в България и отговаря на нейните стандарти за предоставяне на менторски услуги за деца и младежи в неравностойно положение чрез менторската програма “Голям брат Голяма сестра”, чиято реализация е основната дейност на организацията. Тя е равноправен член на международната мрежа, в която участват 17 страни от целия свят.

Освен да предоставя дългосрочни менторски услуги, Асоциацията работи и по краткосрочни проекти на местно и международно ниво, насочени към популяризиране на доброволчеството, повишаване информираността на младите хора относно правата и задълженията им като граждани; овластяване на хората в неравностойно положение; привличане на общественото внимание към джендър проблематиката; популяризиране на устройството и функциите на европейските институции и др.

Асоциацията е младежка организация, която разчита до голяма степен на доброволци, за да осъществява своите основни дейности, като разполага с повече от 130 обучени доброволци на възраст 15-30 години, които се включват в различните видове активности.