Гражданско обединение равни.бг

Сдружение ВТ Ивентс

VT EVENTS (или Събития във Велико Търново), създадена през 2009-та година с основна мисия – развиването на съвременната градска култура във Велико Търново. През 2012 година сдружението отваря свое независимо пространство за културни и социални събития наречено „ТАМ”.
ТАМ представя съвременна градска култура, нови артистични форми, практики, насърчаващи активното гражданско участие в културния и социален живот на града, алтернативни образователни модели.
ТАМ привлича представители на различни възрастови групи, професионални сфери, образователни степени и етнически групи. Посетителите ни са представителна извадка на хората в града с афинитет към нови теми, практики, начини на представяне. На младите ни зрители са на 14, а най-възрастните – на 75 години.