Гражданско обединение равни.бг
image

Екологично сдружение „За Земята“

Екологично сдружение „За Земята“, създадено през 1995 г., е независима, неправителствена организация, обединяваща усилията на хора, решени да работят за създаване на природосъобразен и равнопоставен живот на нашата планета, който изключва експлоатацията на хората и природата. Целите на организацията са да събира и разпространява информация, свързана с проблемите на околната среда; да съдейства за формиране на природозащитна култура и повишаване общественото съзнание относно застрашеното състояние на живота на планетата; да организира директни акции и кампании за защита и възстановяване на околната среда. Дейността на организацията е съсредоточена в няколко кампании и проекти, насочени в конкретни сфери на опазване и възстановяване на околната среда: направления Нулеви отпадъци, Енергия и Климат, Въздух, Европейски обществени средства, Храна и земеделие. Кампании като почиствания на високопланински и труднодостъпни защитени територии, Да спасим Кресненското дефиле и др.