Гражданско обединение равни.бг
KJR-Smolyan

Клуб на жените „Родопчанка“

Клуб на жените „Родопчанка“ е НПО, съпричастна и работеща за разрешаване на проблемите на жените и младите хора от Смолян и региона:

Работим за защита на правата им.
Работим те да се развиват като личности.
Работим за успешната им професионална реализация в различни сфери.
Работим всички те да намерят своето достойно място в обществото.

Ние сме малък, но силен и сплотен екип – шест жени и доброволци, обединени от общи ценности и от желание да помагаме. Всичко, което правим подчиняваме на основните ценности: хуманност, благотворителност и диалог.

Популяризираме гражданските и социалните права на жените и младежите и успяваме да им вдъхнем вярата, че могат да допринесат за по-добро бъдеще. Имаме капацитет и опит в разработване и реализация на различни проекти и се гордеем с резултатите.