Гражданско обединение равни.бг

Младежки и граждански инициативи в Розовата долина

Сдружение „Младежки и граждански инициативи в Розовата долина“ е създадено през 2007 година от ентусиазирани младежи, младежки работници, Община Карлово и Учебен Център „Интелект“ с основна мисия: насърчаване активното младежко гражданство и доброволчество, предоставяне възможности за мобилност, обучение и надграждане на знания, умения и компетентности на младите хора от района на Розовата долина.

Основните теми, по които работи организацията са: права на човека, приемане на различните, равнопоставеност на половете, социално включване, устойчиво развитие, намаляване младежката безработица, екология, повишаване медийната грамотност на младите хора и много други. Сдружението е част от национални и международни мрежи с над 180 партньорски проекта по различни теми, дали възможност на хиляди млади хора да надградят знанията и уменията си, както и допринесли за обмен на много добри практики.