Гражданско обединение равни.бг
Читалище умение

Читалище „Умение-2003“

НЧ „Умение-2003” вече 16 години утвърждава и развива нестандартни практики в читалищната дейност. Нашата мисия е укрепване на гражданското общество и обществено признание на доброволчеството чрез развитие и утвърждаване на услуги за местната общност, различни от услугите, които предоставят държавните и общинските културни институти и училища.

Стратегически приоритет в работата ни е участието на децата и младите хора и тяхното право на мнение при вземане на решения, които ги касаят. Затова създаваме и прилагаме редица програми по детско и младежко участие.

Защитаваме правата на децата и младите хора. Застъпваме се за правата на жените и за равнопоставеност между половете. Разработваме и въвеждаме политики за децата и семействата. Организираме обучения и информационни кампании. Предоставяме безплатни менторски услуги за маргинализирани общности.