Гражданско обединение равни.бг

Сдружение „Бъдеще за децата”

От своето създаване през 2003 година, организацията работи в подкрепа на децата и младежите с увреждания. Благодарение на дългогодишната и упорита работа на основатели и съмишленици, на територията на община Казанлък има подкрепяща среда за деца и младежи с увреждания и техните семейства, посредством разкриването на социални услуги и реализацията на проекти за социално включване. С течение на времето в дейностите и проектите на сдружението започнаха се включват и нови потребители – деца от различни уязвими групи и техните семейства. Мисията на Сдружение „Бъдеще за децата“ е да подкрепя деца в риск и техните семейства като им предоставя услуги и реализира дейности за развитие възможностите, социално включване и повишаване на благосъстоянието им.