Гражданско обединение равни.бг

Сдружение „България без дим“

Сдружение „България без дим“ възниква спонтанно като гражданска инициатива през февруари 2010 г., след като депутати от мнозинството отменят на забраната за тютюнопушене на обществени места. Сдружението обединява граждани, които споделят убеждението, че животът в чиста и здравословна среда, без тютюнев дим е универсално човешко и гражданско право и като такова то трябва да бъде отстоявано. Сдружението е регистрирано през 2011 г. като юридическо лице с нестопанска цел, в обществена полза.

Мисия и цели: Да подкрепя и защитава пълната забрана за тютюнопушене на закрити и някои открити обществени места, в т.ч. и забраната за употреба на нагреваеми тютюневи изделия и електронни цигари. Инициативата следи за стриктното прилагане на забраната в България, като при необходимост представя подходящи предложения за запълване на пробойните в законодателството. Инициативата е готова да защитава и подкрепя гражданите в случаи на установени нарушения спрямо тях, по отношение на тютюнопушенето на обществени места, както и да организира и координира масови събития в подкрепа на пълната забрана.