Гражданско обединение равни.бг

Сдружение „Еквилибриум“

Сдружението е учредено през 2004 г., пререгистрирано в обществена полза през 2010 г., а от 2009 г. притежава лицензи за предоставяне на социални услуги. Мисията на организацията е да подкрепя деца, млади хора и техните родители да развиват личните си ресурси и да поемат с оптимизъм отговорност за своето бъдеще.

Визията на „Еквилибриум“  – Устойчиви семейства, по-силни общности.

Децата не могат да избират своите родители, обстоятелствата, при които се раждат и условията, при които живеят. „Еквилибриум” им помага да използват по най-добрия начин ресурсите, с които разполагат. Осъзнаването на ценностните аспекти в жизнената среда и умението да се съхраняват с респект и оптимизъм е едно преобразяващо преживяване.

Децата и семействата, с които работи организацията, винаги имат една обща черта – хармонията в отношенията между отделните личности и заобикалящия ги свят е нарушена. Достатъчно е да се достигне баланса между човешките потребности и стремежи и постижимите за този човек цели. Единствено в този случай ще има Еквилибриум (равновесие).