Гражданско обединение равни.бг

Сдружение „Екомисия 21 век“

Сдружение за обществено полезна дейност „Екомисия 21 век“ обединява граждани на град Ловеч, които работят за устойчиво развитие на общностите в региона за разумно управление на околната среда и природните ресурси.

Осъществява ефективен диалог с институциите и обществеността за изграждане на нова ценностна система и поведение по отношение на околната среда и формиране на гражданско общество.

Важни приоритети на нашата организация са младите хора и популяризиране на доброволчеството, работа в подкрепа на равенство между мъжете и жените, защита правото на жената на личен професионален избор на национално ниво.

На европейско ниво имаме контакти с партньорски организации по Програма Еразъм+ в сферата на мобилност на млади хора и образование за възрастни. В социалната сфера имаме отлични партньорски отношения с центрове за деца з увреждания и без родители.Чрез своята дейност ние спомагаме за утвърждаване на принципите на устойчивото развитие и гражданското общество и създаваме условия за развитието на младите хора в Област Ловеч.