Гражданско обединение равни.бг
image

Сдружение за доброволчески труд Си Ви Ес – България

Доброволчеството е в основата на нашата мисия! Доброволчеството е за всеки!
В сдружение Си Ви Ес – България развиваме доброволческия труд, като средство за създаване на диалог между хора в страната и от цял свят, без оглед на тяхната религия, етнос, пол и възраст! Служители, членове и доброволци имат свежи идеи, разчупено мислене, чувство за хумор, кураж и отдаденост! Всички работят с методиките на неформалното образование за опазване на околната среда, развитието на гражданското общество, социалната справедливост и за устойчиво развитие! Създали сме междукултурна среда, без насилие и с уважение към различните култури! Противопоставяме се на всяка форма на расизъм, ксенофобия и нетолерантност!
В сдружение Си Ви Ес – България всеки има възможност да развива личностния си потенциал в сферата на изкуството, науката, образованието, културата, спорта, екологията, предприемачеството, чрез участие в междукултурни прояви и инициативи от национален и международен характер!