Гражданско обединение равни.бг

Сдружение за психосоциална подкрепа и личностно развитие

Наша мисия е да подкрепяме, развиваме и промотираме възможностите и личностния потенциал на хората с увреждания- деца, младежи и жени.