Гражданско обединение равни.бг
image

Сдружение „Знание“

Сдружение „Знание“ е създадено през 1994 година и работи основно на територията на област Ловеч. В организацията членуват 57 души – експерти и специалисти в различни сфери, обединени от идеята за учене през целия живот и предоставяне на качествено обучение. Мисията на организацията е утвърждаване на демократичните ценности в обществото и повишаване на човешкия потенциал чрез осигуряване на качествено и достъпно обучение, съчетано с националните традиции и европейските измерения за учене през целия живот. Към Сдружението има регистриран Център за професионално обучение, лицензиран от НАПОО. За над 20-годишната си история са реализирани над 80 проекта и инициативи в областта на неформалното обучение, младежки дейности, социално включване на уязвими групи, насърчаване на гаржданското участие и др.“Знание“ е член на Национална мрежа за децата, Форум гажданско участие и Алианс за Ранно детско развитие.