Гражданско обединение равни.бг
image

Сдружение „Млади изследователи за младежко развитие“

Нашата цел е да се достигне до маргинализираните млади хора на град Смолян и да се насърчи многообразието, междукултурния и междурелигиозния диалог, общите ценности за свобода, толерантност и зачитане правата на човека, критичното мислене и чувството за инициатива на младите хора . Ще осигурим нужните умения и методи на младежите, необходими за предаване на общите основни ценности на нашето общество, особено на трудните за достигане млади хора и превенцията на крайното радикализиране на младите хора. Идеята на нашето сдружение е да се превърне в ресурс, създаден от млади хора за млади хора, който ще дава възможност за работа в екип, позволява личностно развитие, свързано с придобиване на лидерски и комуникационни умения и практически опит във вземането на решения, управлението на събития и проекти, воденето на преговори и презентации, организирането на благотворителни събития и други. Ние сме млади хора, обичащи, мечтаещи и творящи, ние променяме! Променяме себе си, близките си и градът си. Мечтаем и намираме път да сбъднем мечтите си. Ние сме група младежи, които обичаме градът си и искаме всички да го видят такъв красив, какъвто е в нашите очи. Затова, ако и ти си мечтаещ и творящ човечец, присъедини се към нас!