Гражданско обединение равни.бг

Сдружение ПРО ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА

Приоритетно работим с млади хора, учители и обучители, представители на изключени групи с фокус върху ромската общност.

В работата си се опитваме да балансираме между качествени обучителни процеси и и процеси по изостряне на чувствителността сред различни групи, така и в нуждата за предприемане на конкретни действия, които да адресират системни проблеми. Поради това организираме както обучителни семинари, лагери и работилници, така и кампании, инициативи и директни действия.

Едно от постиженията ни за момента – и стратегическа цел в бъдеще – е активното включване на хора от традиционно изключени групи в работата. И то така, че гласът им да бъде чут и да могат да бъдат активни двигатели на промяна. Това е пресечна линия на всичките ни дейности и процеси и е отразено в екипите, които създаваме и поддържаме.