Гражданско обединение равни.бг
image

Сдружение „Само днес“

Асоциацията възникна първоначално като неформално обединение на зависими от психоактивни вещества, успели да намерят път обратно към нормалния живот. Името на Асоциацията е избрано символично, защото зависимият човек от една страна има навика да отлага своето лечение, а от друга – да живее в миналото или в бъдещето. Акцентът е върху днешния ден, само той може да изведе зависимия по пътя на трезвия живот. И само днешният ден е денят, в който може да бъде направено нещо, за да се спре употребата и да се поеме отговорността за собствения живот. Това е първата стъпка по дългия път на лечението, то само започва оттук. Главната цел на Асоциацията е разработване на информационни материали за запознаване на обществеността с проблемите на зависимостите под форма на обучителни семинари и информационни кампании, както и създаването на центрове за обучение на зависимите и насочването им към подходящо лечение. Асоциацията има за цел да работи със специалисти в областта на зависимостите, както и със зависими лица, преминали през обучение като консултанти.