Гражданско обединение равни.бг

СНЦ Жените на Казанлък

Сдружението е учредено да защитава правата на жените, децата и семейството, и запазване традициите в българското общество, утвърждаване на ценностите. Работи против насилието над жени и деца. Подпомага и оказва съдействие на пострадали от насилие жени. Съдейства за постигане на цялостна реализация на жените в икономическия и обществен живот. Сътрудничество с държавни институции, НПО за осъществяване целите на сдружението. Публични изяви. Благотворителни кампании.

Нашата мисия е : „Заедно срещу насилието над жени и деца“.

Жените да знаят, че не са сами, че има екип от професионалисти, който да помогне, да предложи системни решения. А за да предложим такива решения, ние изминаваме дълъг път от идеята, през проучване, финансиране, работа до грижата към проблемите на жените, солидарност и търсене на варианти.