Гражданско обединение равни.бг

Фондация „БлуЛинк“

„БлуЛинк“ е утвърдена организация с идеална цел да развива капацитета на прогресивното гражданско общество и да подпомага демокрацията, природосъобразното устойчиво развитие и прилагането на ценностите на обединена Европа. БлуЛинк реализира целта си, като насърчава стратегическото ползване на Интернет, общественополезна журналистика, изследвания и застъпничество за политиките, които ги формират.

Основни инструменти за реализиране на мисията на фондацията са: BlueLink.net – Мрежата за гражданска активност; Евромегдан – е-списание на български за журналистика в обществен интерес и BlueLink Stories – международното англоезично издание със същата цел.