Гражданско обединение равни.бг

Фондация „Генерация“

Ние сме ентусиасти, които вярват, че хората са най-ценният ресурс на всяко общество, а връзката между тях генерира енергията за движение напред.
За нас промяната във всеки от нас зависи промяната на всички нас.
Борим се ние да разберем младите, младите да разберат нас, всички заедно да разбираме нещата.
А иначе… Фондация „Генерация“ е създадена да насърчава и подпомага личностното и професионално развитие на младите хора като граждани на демократично, устойчиво и подкрепящо общество.