Гражданско обединение равни.бг

Фондация „Медийна демокрация“

Фондация „Медийна демокрация” (ФМД) е основана през 2007 г. През същата година България се присъединява към Европейския съюз, но постепенно започва да изпада все повече в световните класации за свобода на словото. Вече над десет години експертите от ФМД изследват медийната среда и разкриват нейните проблеми. Екипът на фондацията анализира редакционни политики и проследява медийни зависимости, оценява заплахите пред плурализма и припомня каква е ролята на четвъртата власт. Защото в мисията на ФМД е залегнало убеждението, че независимите, качествени и отговорни средства за информация – както и критическото гражданско отношение към медиите като цяло – са задължително условие за развитието на демократична публичност.