Гражданско обединение равни.бг

Фондация „Нова култура“

Всеки има право на своя култура и начин, по който да я изразява.

Всеки е автор на собствената си идентичност.

Паметта е мощно средство за “лекуване” на стереотипите.

Изкуствата създават сигурна среда за изговаряне на трудни и травматични теми.