Гражданско обединение равни.бг

Фондация Impact Drive

Представяме си активен граждански сектор със стабилно работещи организации, които споделят и си сътрудничат, имат достатъчен вътрешен капацитет да изпълняват мисиите си и постигат значима промяна заедно с гражданите. Това е визията ни, за която работим всеки ден. За да я постигнем сме фокусирали дейността си в следните посоки: създаване на капацитет в екипите на организациите с мисия, развиване на ресурси и среда за работата им и активно ангажиране на гражданите, особено младите с дейността, ролята и темите на нашия сектор.