Гражданско обединение равни.бг
image

Форум за глокална промяна

„Форум за глокална промяна“ е неправителствена организация, създадена с убеждението, че хората на местно ниво могат да променят и влияят на регионалните, националните и глобалните процеси на промяна. Нашите цели включват разработване на идеи за развитие на гражданското общество, за по-добро изразяване волята и интересите на гражданите, подобряване на условията за демократично гражданско участие на представителите на всички социални групи, насърчаване на междукултурния диалог и повишаване на осведомеността за специфичните връзки между глобално и локално.