Гражданско обединение равни.бг

Център за развитие на устойчиви общности

Мисията ни е постигане на реална равнопоставеност на жените и мъжете във всички сфери на обществения живот – в България, в региона и в глобален мащаб. Ние сме застъпническа организация по правата на жените и за изпълнение ангажиментите на правителството по политиките на ЕС и ООН, касаещи равнопоставеността на жените и мъжете, момичетата и момчетата.

Основателките сме четири обикновени българки. Никой не стоеше зад нас, само личният ни ентусиазъм и вяра!