Гражданско обединение „Равни БГ“ обединява 37 граждански организации, които вярват в демократичните ценности и работят в сферата на защита на човешките права, уязвими групи, устойчиво развитие, застъпничество и др.

Идеята за нашето обединение възникна през 2018 г., когато дебатите около Истанбулската конвенция ескалираха до показна нетърпимост срещу значима част от гражданския сектор. Тогава се сблъскахме не само със сериозно подценяване на проблема за насилието над жени, но и с мащабна атака срещу нас като активисти. Бяхме хулени, преследвани и заплашвани. Най-тежките удари бяха насочени срещу организациите в защита на жени и сексуални малцинства.

Дадохме си сметка, че трябва още по-категорично да отстояваме ценностите на демокрацията. Осъзнахме, че се налага всекидневно да доказваме смисъла на нещата, които правим. Затвърдихме убеждението си, че когато уважаваме човешкото достойнство и се грижим за човешките права, ставаме по-хуманни и добродетелни като общество.

Разбрахме също така, че за да работим пълноценно, имаме нужда от взаимна подкрепа. През лятото на 2018 г. Български фонд за жените се обърна към десет граждански организации с покана за неформално обединение. В началото се включиха активисти и експерти с опит в три основни сфери – защита на жени, на младежи и на свобода на словото. Получихме подкрепа от Civitates – инициатива за демокрация и солидарност в Европа.

Първата ни среща беше през есента на 2018 г. Тогава осъществихме и пилотните си съвместни дейности. Организирахме дискусии, направихме изследвания, насърчихме гражданското участие.

През пролетта на 2019 г. продължихме да се сплотяваме и разширихме кръга от съмишленици. Към „Равни БГ“ – име, което с радост избрахме – се присъединиха още пет организации, а през есента на 2019 г. вече станахме коалиция от трийсет.

Ние сме обединение на организации от над петнайсет населени места от различни райони в страната. Високо ценим разнообразието от каузи и дейности, с които сме ангажирани.

Опознайте ни и вижте с какво се занимаваме.